Manche Iles Express

Manche Iles driver färjeöverfarter mellan Kanalöarna och regionen Normandie i Frankrike.

Manche Iles Express är i samarbete med Conseil Général de la Manche och började driva en färjelinje som förbinder Manche i Normandie och Kanalöarna 2005. Tjänster drivs ombord på deras två snabba katamaraner - Marin-Marie och Victor Hugo.

Avgångar går från de franska hamnarna i Granville, Dielette och Carteret till Kanalöarna Jersey, Guernsey, Sark och Alderney.

Med directferries.se kan ni hitta Manche Iles Express titabeller, resor och boka Manche Iles Express biljetter. Vi jämnför också Manche Iles Express med alternativa rederier.

Lӓs mer Läs mindre

Alla rutter med Manche Iles Express

Alternativa rutter med andra färjeoperatörer