Integritetspolitik

Direct Ferries är fast beslutna om att repektera och skydda din integritet och att följa dataskydd och integritetslagar. Vi har gett denna Integritetspolicy för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar din information som vår kund. Vi vill försäkra oss om att du kan fatta välgrundade beslut, så vänligen ta några minuter att läsa avsnitten nedan och lär dig om hur vi kan komma att använda din personliga information.

För alla våra tjänster är den registeransvarige - företaget som ansvarar för din integritet - Direct Ferries Limited.

Du bör läsa detta meddelande i samband med våra riktlinjer för [--LINKSTART1 -] cookies [- LINKEND1--] och [--LINKSTART2 -] villkoren [- LINKEND2--] för Direct Ferries webbplatser och eventuella separata villkor som utfärdats med din bokning av färjebiljetter eller andra produkter och tjänster.


Vår rättsliga grund för att använda din personliga information

Vi behandlar bara din personliga information där vi har en rättslig grund att göra det. Den rättsliga grunden kommer att bero på orsaken eller orsakerna till att Direct Ferries har samlat in och behöver använda din information. Enligt lagar och bestämmelser inom EU och Storbritannien om skydd av data sä kommer i nästan alla fall den rättsliga grunden att vara:

 • På grund av att vi behöver använda din information så att vi kan behandla din bokning, uppfylla dina researrangemang och annars fullgöra det kontrakt vi har med dig.
 • Eftersom det är i Direct Ferries legitima intressen som ett företag att använda din personliga information för att driva och förbättra vår verksamhet som resebyrå.
 • Eftersom vi behöver använda din personliga information för att följa en laglig skyldighet.
 • Att skydda dina eller andra personers vitala intressen.
 • Eftersom du har givit Direct Ferries tillstånd till att använda din information för ett visst ändamål.

Om behandlingen av dina data omfattas av andra lagar, kan grunden att behandla dina data vara annorlunda än vad som anges ovan och kan under dessa omständigheter baseras på ditt samtycke i alla fallen.


Vilka typer av personuppgifter samlar vi från dig?

Vi strävar efter att samla in och använda din personliga information endast med din vetskap och samtycke. Vi samlar in information när du använder Direct Ferries hemsida, en av våra produkter eller tjänster, eller kommunicerar med oss. Denna information och detaljerna om alla som reser med är nödvändiga för att avtalet ska kunna utföras på ett fullvärdigt sätt och för att vi ska kunna följa våra rättsliga skyldigheter. Utan det kan vi kanske inte ge dig alla tjänster du har begärt.

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Information du lämnar till oss för att slutföra och hantera din bokning eller annan tjänst du har begärt från oss. Till exempel ditt namn, adress, epost, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, passnummer, dina fordonsuppgifter och betalningsinformation. Den exakta informationen som krävs beror på färjeoperatörens krav.
 • Information om dina researrangemang. Till exempel dina reseplaner och annan information relaterat till din bokning.
 • Information om tidigare tjänster vi tillhandahållit dig. Detaljer om tidigare bokningar du har gjort med oss, inklusive eventuell feedback du kanske har gett oss.
 • Information om registrering på nätet och andra interaktioner. Det kan inkludera kontoregistrering, information som samlas in om du har medverkat in en tävling, registrerat för en kampanj eller samverkat med oss ​​via en social media-kanal som Facebook eller Twitter.
 • Information om ditt användande av våra webbplatser, kontaktcenter och mobila applikationer. För att hjälpa oss att personifiera din erfarenhet och förbättra vår hemsida samlar vi information om dina sökningar och innehållet du har besökt på vår webbplats med hjälp av cookies och liknande teknik.

Vad använder vi din personliga information till?

 • Att uppfylla och hantera dina bokningar och leverera andra tjänster du har bett om.
 • För att skicka dig statusuppdateringar, om så önskas och servicekommunikation.
 • Att tillhandahålla tjänster anpassade till dina behov och att behandla dig på ett mer personligt sätt.
 • För att utföra analyser och marknadsundersökningar.
 • För att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster.
 • För förvaltning och administrativa ändamål.
 • För marknadsföring och information om Direct Ferries produkter och tjänster.

När skickar vi dig marknadsföringmaterial?

Vi kanske kommer att skicka dig marknadsföringsmeddelanden via e-post, för att hålla dig uppdaterad med våra senaste och bästa erbjudanden, när färjetidtabeller släpps och för att hjälpa dig att hitta färjebiljettpriser.

Du kan stoppa dessa marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst genom att:

- klicka på "Avregistrera" länken i respektive e-postmeddelande

- svara på ett e-postmarknadsmeddelande med en begäran om att bli avregistrerad

- Genom att kontakta vår kundtjänst

När du har gjort det kommer vi att uppdatera dina kontouppgifter så att du inte får några fler marknadsföringsmeddelanden.

Medan vi uppdaterar dina uppgifter så fort som möjligt, vänligen tillåt upp till två arbetsdagar för detta att träda i kraft.

Avregistrering från marknadsföringsmeddelanden hindrar inte servicekommunikation, till exempel bokningsbekräftelser och uppdateringar.


När kommer vi dela din information med en tredje part?

När du gör en bokning kan vi kanske behöva dela din personliga information med leverantörerna (t ex färjeoperatörer, försäkringsgivare, produktdistributörer) av de tjänster och produkter du köper. Denna information kan också delas med andra tredje parter, inklusive hamnmyndigheter, tull- och passkontor där detta är nödvändigt för att uppfylla färjeservicetalet.

Vi kan komma att släppa ut information om dig, ditt konto och bokningshistorik till (i) företag inom Direct Ferries Group för ändamålet och med förbehåll för villkoren i denna sekretesspolicy. och (ii) om vi genomgår omorganisation eller säljs till tredje part, i så fall accepterar du att eventuella personuppgifter vi håller om dig kan överföras till den omorganiserade enheten eller tredje part för ändamålet och med förbehåll för villkoren i denna sekretesspolicy.

Vi kommer inte att sälja eller vidarebefordra din personliga information till tredje part (med undantag för vad som anges i ovanstående paragraf) om du inte har gett oss tillstånd eller om det inte är nödvändigt att leverera och förbättra de produkter och tjänster som beställts eller används av dig. Vi kan till exempel lämna dina uppgifter till ett kreditkortsföretag för att validera dina kreditkortsuppgifter och få betalt när du köper en produkt eller tjänst. Det kan också vara nödvändigt att skicka dina uppgifter till den organisationen från vilken du har beställt eventuella produkter eller tjänster.

Direct Ferries kan också vara skyldig att ge ut din personliga information för att uppfylla lagliga eller reglerande eller skyldigheter enligt gällande lag.


Hur vi använder cookies

Vi kan komma att använda cookies för att dokumentera detaljer som användaridentitet och generella registreringsuppgifter på din dator. Det hjälper oss att känna igen dig vid efterföljande besök så att du inte behöver skriva in dina registreringsuppgifter varje gång du besöker oss och gör att vi kan anpassa din erfarenhet och förbättra vår hemsida.

Beroende på vilken typ av webbläsare du använder, kan du kanske konfigurera din webbläsare så att: (i) du uppmanas att acceptera eller avvisa cookies vid varje enskilt tillfälle eller (ii) du kan förhindra att din webbläsare accepterar alla kakor överhuvudtaget. Du bör hänvisa till leverantören eller tillverkaren av din webbläsare för specifika uppgifter om cookiesäkerhet.

Du kan läsa mer om vår cookies policy här .


Dina rättigheter rörande din personliga data

Rättigheter till tillgång & Överföring av data

Du har rätt att begära en kopia av den personliga data som vi håller om dig eller att överföra den till tredje part. Vi kan komma att be dig att ge oss lämpliga bevis för att verifiera din identitet innan vi svarar på din förfrågan. När din identitet har verifierats svarar vi så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom 30 arbetsdagar.

Om du har ett onlinekonto kan du när som helst logga in på ditt konto och se den personliga information som finns lagrad där.

Rätt till uppdatering & rättelse av data

Om någon av de personuppgifter vi håller om dig är felaktig har du rätt att få den informationen rättad eller slutförd där den är ofullständig.

Rätt att klaga

Om du vid något tillfälle känner att vi har misskött dina uppgifter eller gjort kränkt dina rättigheter enligt lagar om skydd av personuppgifter kan du meddela oss genom att kontakta vår kundtjänst eller lämna ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för dataskyddet i landet du bor i eller platsen för den påstådda överträdelsen. Du kan hitta en lista över dataskyddsmyndigheterna inom EU här([- LINK--]).

Rätt till radering

Du kan begära att dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt att behandla en transaktion eller att vi inte är lagligen skyldiga att behålla informationen. Om din personliga information inte längre behövs. Begäran att få informationen raderas kommer att utföras utan utan obefogat dröjsmål.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan återkalla eller begränsa ditt samtycke till marknadsföring eller behandling av din personliga information helt eller delvis där det inte längre krävs.


Hur du har tillgång till, ändrar eller överför din information

Du kan skriva till oss när som helst för att erhålla, komplettera eller begära överföring av eventuell personlig information vi har sparade om dig. Vänligen skriv till Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom

Vänligen ange ditt namn och din adress tillsammans med din bokningsreferens och eller kontonummer. Vi skulle vara tacksamma om du också kunde ge oss en kort beskrivning om vilken information du vill ha en kopia av (det hjälper oss att lättare hitta din data).

Vi kommer att vidta alla rimliga steg för att bekräfta din identitet innan vi ger ut några eventuella personuppgifter vi har sparade om dig.


Dina personliga uppgifter och länder utanför Europeiska Unionen

Alla våra kunduppgifter lagras på servrar som finns inom EU. För att kunna utföra vårt kontrakt med dig kan vi behöva skicka några av dina personuppgifter till våra allierade färjeoperatörer utanför EU. Om detta är nödvändigt vidtar vi åtgärder för att begränsa data som överförs till endast de uppgifter som krävs för att utföra kontraktet.

Vi skyddar din integritet och dina rättigheter genom användning av Europeiska kommissionens standardskyddsklausuler. Mer information om dessa är tillgängliga [--LINKSTART -] här [- LINKEND--].


Bevaring och anonymisering av personuppgifter

Vi håller dina personliga uppgifter för antingen 3 år från dagen för din senaste bokning eller interaktion eller, om längre, för en period för vilken vi är skyldiga att behålla personliga uppgifter för att kunna uppfylla våra lagar och föreskrifter. Efter den här tiden har passerat, anonymiserar vi all data så att den inte längre är personligt identifierbar.


Informationssäkerhet

Direct Ferries är medvetna om att kunder blir alltmer oroade över hur företag skyddar personlig information från missbruk och om integritet i allmänhet. Direct Ferries granskar ständigt och förbättrar sina tekniska, fysiska och administrativa procedurer och regler för att skydda dina personuppgifter från obehörig förvärvande, oavsiktlig förlust och / eller förstörelse. Vi använder SSL-teknik (SSL) för industristandard, till exempel för att kryptera känslig information som ditt kreditkort och annan finansiell information.


Ändringar av denna policy

Vi kan ibland göra ändringar på den här sidan och vår sekretesspolicy för att reflektera förändringar om hur vi behandlar dina uppgifter.

Om vi gjort några betygliga ändringar, klargör vi dessa antingen via webbplatsen eller via ett annat sätt att kontakta dig, t.ex. e-post.

Sekretesssupport

Direct Ferries Ltd förbehåller sig rätten att när som helst ändra och modifiera denna integritetspolicy vid ändringar i gällande dataskydd och integritetslagstiftning.

Om du har några frågor gällande Direct Ferries dataskydd och integritetspolicy eller praxis, vänligen skriv till: Web department, Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom.